www.tietokirjat.com14.12.2018

1 kirja,
yht. 38.00
· Avaa ostoskori
· Tilaa

Kaikki tieto mitä rakentaja tarvitsee...

Neuvonta ja tilaukset
puh. 09-8024541,
0500-447152
fax.09-8011585
Rakentajan Tietokustannus Oy


Korjausrakentaminen / remontointi / talon huolto
Asunnon remonttiopas Tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 10.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Remontoi asuntosi

Kodin remonttiopas antaa yksityiskohtaiset ohjeet jokaiselle asuntoansa itse korjaavalle ja kunnostavalle.Piirroskuvat eri työvaiheista. Tutuksi tulevat maalaus ja tapetointi, lattioiden ja kattojen kunnostaminen sekäkeittiön ja kylpyhuoneen uudistaminen. Kirja toimii myös suunnittelun apuna ja siinä kerrotaan myös mitä saat ja mitäet saa tehdä itse osakehuoneistossasi ja mihin tarvitaan ammattirakentajaa.

Hinta: 25.00 € | Lisää ostoskoriin
Kodin kunnostustyöt tarjous

Hinta: 15.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Keittiön remontti

Tämä tietopaketti on koottu auttamaan keittiöremontin suunnittelijaa ja toteuttajaa. Uusi ilme keittiöön syntyy jo pelkällä maalauskorjauksella tai kaapistojen ovien uusimisella. Usein tarvitaan kuitenkin isompia muutoksia, jopa koko entisen keittiön purkamista ja uudelleen rakentamista. Taloyhtiössä tämä merkitsee myös lupa-asioiden selvittämistä. Keittiön remontti -oppaan artikkeleissa asiantuntijat antavat yleistietoa keittiön kunnostamisesta ja korjausasioiden vastuukysymyksistä asuntoyhtiössä. RT- korttien valikoima sisältää yksityiskohtaisempia ohjeita keittiön tilajärjestelyistä ja -mitoituksista, kaappimalleista ja niiden varustelusta.

Hinta: 19.00 € | Lisää ostoskoriin
Kylpyhuoneen remontti

Tietopaketti kylpyhuoneen korjaajalle. Kylpyhuoneessa lattia ja seinät joutuvat jatkuvasti vedelle ja kosteudelle alttiiksi. Remontin onnistumiselle onkin ratkaisevaa oikein tehty vedeneristys. Toinen tärkeä asia on tehokas tilasuunnittelu: miten sijoitetaan kaikki tarpeelliset kalusteet ja varusteet. Taloyhtiössä asuva tarvitsee myös tietoa vastuukysymyksistä kylpyhuonekorjausten yhteydessä. Tämän Koti kuntoon -sarjaan kuuluvan oppaan artikkelit ovat asiantuntijoiden laatimia, ja niiden avulla saat hyviä ohjeita työn tekemiseen ja teettämiseen. RT-ohjekorttien valikoima sisältää yksityiskohtaista tietoa kylpyhuoneen toimintojen ja kalusteiden tilantarpeesta, märkätilojen rakenteista, vedeneristyksestä, laatoituksista sekä sopimusten tekemisestä. Luettelo kylpyhuonetuotteiden valmistajista auttaa löytämään oikeat tuotteet.

Hinta: 24.00 € | Lisää ostoskoriin
Oman talon käsikirja - Lämmitys, asuminen, ylläpito, remontointi

Käsikirja kattaa kaiken mitä pientaloasujan täytyy tietää ylläpidosta ja huoltamisesta asunnon arvon säilyttämiseksi ja parantamiseksi. Lisäksi kirja sisältää seikkaperäiset ohjeet remonttien tekemiseen. Kirjan ohjeet sisältävät myös tarpeellisen materiaalitietouden ja töissä tarvittavien työkalujen esittelyt ja työtavat.  Käsikirjan ohjeet ovat "jokamiehelle" tarkoitettuja, mutta sivuilta löytyy tarpeellista tietoa pidemmälle edistyneille ja jopa ammattimiehillekin. Kirja on runsaaasti ja havainnollisesti kuvitettu.

Hinta: 38.00 € | Lisää ostoskoriin
Suuri remontoijan käsikirja

Suuri remontoijan käsikirja on opaskirja, joka sisältää seikkaperäiset ohjeet sisäremontin tekemiseen.

Kirjan ohjeet sisältävät myös tarpeellisen materiaalitietouden ja töissä tarvittavien työkalujen esittelyt ja työtavat. Perinteisten työkalujen lisäksi käsikirja sisältää myös viimeisimpien lasermittalaitteiden esittelyt.

Käsikirjan ohjeet ovat "jokamiehelle" tarkoitettuja, mutta sivuilta löytyy tarpeellista tietoa pidemmälle edistyneille ja jopa ammattimiehillekin. Kirja on runsaaasti ja havain- nollisesti kuvitettu.

Risto Pekkala on korjausrakentamiseen perehtynyt toimittaja/graafikko, jonka omakohtainen korjausrakentamisen työ- ja työnjohtokokemus yltää 70-luvulta aina tähän päivään.

Visuaalisesti näyttävä ja helpoin aiheesta tehty kirja!

Hinta: 44.00 € | Lisää ostoskoriin
Talon huolto

Kirja on tarkoitettu jokaiselle oman kiinteistön omistajalle, olipa kiinteistö sitten vakituinen asunto tai vapaa-ajan asunto. Me emme aina huomaa lähiympäristössämme tapahtuvia hitaita muutoksia, kuten pintojen kulumista tai pieniä muutaman tipan vuotoja vesikalusteissa, vaan totumme näihin muutoksiin. Tässä kirjassa on ohjeet tarkastusten tekemisestä ja kunnostustoimenpiteiden kirjaamisesta. Hyvinhuollettu rakennus palvelee pitkään.

Hinta: 28.00 € | Lisää ostoskoriin
Talvimökin vesihuolto

Oppaassa esitetään erilaisia suunnittelunäkökohtia rakennusten vesihuollon järjestämiseksi siten, että lämmitysenergian tarve on vähäinen ja pakkasvaurioita ei aiheudu vapaa-ajan asunnoilla käytön väliaikoina. Myös vesihuoltojärjestelmän toimivuuteen talvikäytössä esitetään toimintamalleja. Kaikki ratkaisut perustuvat siihen, että vapaa-ajan asunnon lämmitysenergian tarve ei kasva, vaikka käyttömukavuutta lisätään.
Opas soveltuu kaikentasoisille talvimökeille, yksinkertaisista kesämökeistä runsaasti varusteltuihin vapaa-ajan asuntoihin.

Hinta: 20.00 € | Lisää ostoskoriin
Kierrätysmateriaalit kesämökkirakentamisessa

Kirja sisältää rakennusohjeita erilaisista mökeistä ja pihapiirin rakennelmista joissa on käytetty kierrätysmateriaaleja. Vinkit pohja-, runko- sekä kateratkaisuista ja materiaaleista auttavat mökin suunnitteluvaiheessa. Kirjassa on kerrottu kierrätysmateriaaleista, niiden hankinnasta, varastoinnista, kuljetuksista ja käytöstä eri rakennuksissa. Eri rakennuskohteet on havainnollistettu ohjein, kuvin ja piirroksin. Kirjassa on noin 90 kuvaa ja piirrosta yli kymmenestä rakennuksesta.

 

Hinta: 34.00 € | Lisää ostoskoriin
Asuinrakennuksen kuntotarkastusopas

Asunto- ja kiinteistökaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa asunto- ja kiinteistökaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurioriskeistä, käyttöturvallisuusriskeistä ja terveysriskeistä. 
Asuinrakennuksen kuntotarkastusopas on käsikirja kuntotarkastuksia suorittaville tarkastajille. Oppaasta on hyötyä myös asuntoa ostamassa tai myymässä oleville tahoille sekä kiinteistönvälittäjille. Lisäksi talonsa kunnosta tietoa tarvitseva talon omistaja voi hyödyntää opasta omatoimisesti talon kunnon ja korjaustarpeen selvittämisessä. Opas soveltuu myös oppimateriaaliksi AKK-tutkintoa varten sekä yritysten sisäiseen kuntotarkastajakoulutukseen.
Kuhunkin rakenteeseen ja rakennetyyppiin liittyvät riskit esitetään johdonmukaisesti rakennusosittain. Tarkastettavat asiat sekä tyypilliset virheet ja vauriot luetellaan jokaisen rakennusosan yhteydessä. Esimerkkitapauksia esitetään valokuvin. Liitteenä on yksityiskohtainen kuntotarkastuksen muistilista.

Hinta: 47.00 € | Lisää ostoskoriin
Huoneistoremontti - ratkaisuja kodin remontoijalle

Huoneistoremonttiopas on tarkoitettu kaikille taloyhtiön osakkaille. Se pitää sisällään kaikki tärkeät huoneistoremontteihin liittyvät ohjeet, nykyisen asunto-osakeyhtiönlain mukanaan tuomat muutokset sekä tiedot siitä, miksi, miten ja milloin remontista pitää ilmoittaa, miten remonttia valvotaan, kuka osallistuu kustannuksiin, millaisia erityispiirteitä eri remonteilla on sekä miten kunnossapitovastuut taloyhtiön ja osakkaan välillä jakautuvat. Opaaseen on koottu ohjeet kylpyhuoneremonetista, keittiöremonteista, wc-remonteista ja parvekelasituksesta, lattioiden, sähköjärjestelmien sekä piharakenteiden ja istutusten uusimisesta, väliseinien muutoksista, löylyhuoneen kunnostuksesta ja ilmalämpöpumpun asennuksesta. 

Hinta: 20.00 € | Lisää ostoskoriin
LVI-Tekniikka korjausrakentaminen

LVI-tekniikka - Korjausrakentaminen -kirjassa on käsitelty LVI-laitteita ja -järjestelmiä sekä niiden kuntoarviota, vaatimuksia, vaurioita, huoltoa ja korjaamista. Kirjassa käydään läpi lämmityslaitteet, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihtolaitteet, ilmanvaihto, vesijohdot, vesijohtolaitteet, viemärit ja sadevesijärjestelmät sekä niihin liittyvät yksityiskohdat. Ennaltaehkäisy on kuitenkin kaikkein taloudellisin tapa hoitaa asioita. Teknisten laitteiden kunnossapitäminen edellyttää jatkuvaa huoltoa, tarvittaessa uusimista. Eri aikakausina tehdyt suunnittelu-, rakennus- ja materiaalivirheet ovat yksi vuoto- ja kosteusvaurioita lisäävä tekijä. Kirjaa voidaan käyttää apuna LVI-laitteiden vahinkouhkatarkistuksessa ja kuntoarvioinnissa. Oppilaitoksissa kirjaa voidaan käyttää LVI-tekniikan saneerausoppikirjana sekä LV-laitteiden huollon ja LVI-järjestelmien kunnossapidon opetukseen. 

Hinta: 28.00 € | Lisää ostoskoriin
Ikkunaremontti

Ikkunaremontti -kirja on selkeä, käytännöllinen käsikirja, josta on helppo löytää tietoa remontin eri vaiheisiin. Se antaa perusteellista tietoa ikkunoiden kunnossapidosta ja remontoinnista sekä ikkunoita rasittavista tekijöistä, ikkunoiden teknisistä ominaisuuksista ja niihin vaikuttavista seikoista. Kirjan lopussa on liitteenä ikkunoiden kuntoarviolomake sekä tarjouspyynnön malli, jossa käydään järjestelmällisesti läpi vanhat ikkunarakenteet, niiden korjausvaihtoehdot ja valitun vaihtoehdon toimivuus ja taloudellisuus. Kirja on tarkoitettu kiinteistöjen isännöitsijöille, hallituksen jäsenille sekä pientalojen remontoijalle ja rakentajille.

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin
Perinnemestarin kesämökki

Kuinka remontoida vanha hirsinen mummonmökki tai lautarakenteinen viikonloppumaja alkuperäistä rakennustapaa ja tyyliä kunnioittaen? Perinnemestarin ohjeiden mukaan kunnostetut talot näyttävät remontin jälkeen omaan ympäristöönsä sopivilta, niiden rakenteet ovat hengittäviä ja materiaalit luonnonmukaisia.Vuosikymmenten ajan mökillä on lomailtu kesällä, mutta yhä useampi suomalainen haluaa maalle ympäri vuoden ja kesämökistä kakkoskodin. Kirjan kunnostusohjeissa otetaan huomioon myös talvikäyttö. Mökin remontoiminen käydään läpi kivijalasta vesikattoon: kuinka maalata, tapetoida, lasittaa, muurata jne. Talotekniikasta kerrotaan, miten lämmitys, vesijärjestelmät, ilmastointi ja sähköt saadaan toimiviksi vanhassa rakennuksessa. Perinnemestari ohjeistaa myös jätevesiasetuksen vaatimuksissa ja opastaa kiviterassin rakentamisesta kaislan leikkaamiseen.

 

 

Hinta: 27.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
© Copyright 2008 Rakentajan Tietokustannus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.   Kotisivut: www.NettiKari.fi