www.tietokirjat.com14.12.2018

1 kirja,
yht. 54.00
· Avaa ostoskori
· Tilaa

Kaikki tieto mitä rakentaja tarvitsee...

Neuvonta ja tilaukset
puh. 09-8024541,
0500-447152
fax.09-8011585
Rakentajan Tietokustannus Oy


Ammatilliset oppikirjat/talotekniikka
Talotekniikan perusteet 1

Talotekniikan perusteet 1 -oppikirjan alussa on käsitelty työturvallisuutta, suojaimia, sähköturvallisuutta, työkalujen turvallisuutta sekä tikkaita ja telineitä. Metallialan yleisiä materiaaleja sekä rakennus-materiaaleja. Maalauksesta, hitsauksesta ja juotosta on esitetty yleisiä perusteita. Metallitöistä on yleisimmät työkalut ja menetelmät. Putket ja kanavat sisältävät erilaisten putkien käyttöä ja työstöä.

Hinta: 49.00 € | Lisää ostoskoriin
Talotekniikan perusteet 1 Opettajan CD

Talotekniikan perusteet 1 luokkaopetustilanteeseen tehty opettajan CD sisältää kirjan kuvat suurina ja värillisinä. Kuvat ovat pdf-tiedostona ja ne voidaan tulostaa tai heijastaa valkokankaalle videoprojektorilla.

Hinta: 54.00 € | Lisää ostoskoriin
Talotekniikan perusteet 2

Kirjassa esitetään toimivia LVI-alan laitekokonaisuuksia. Kirja sisältää hieman fysiikka, LVI-mittauksia, kiinteistöjen lämpöhäviöt ja eristys, energialähteet, polttoaineet ja palaminen, kiinteistöjen lämmitys eri tavoin, ilmastointi, lämmönsäätö, vesi ja jätevesi, hydrauliikka ja pneumatiikka, kiinteistönhoidon perusteita sekä sähkö- ja talotekniikka.

Hinta: 49.00 € | Lisää ostoskoriin
Talotekniikan perusteet 2 Opettajan CD

Talotekniikan perusteet 2 luokkaopetustilanteeseen tehty opettajan CD sisältää kirjan kuvat suurina ja värillisinä. Kuvat ovat pdf-tiedostona ja ne voidaan tulostaa tai heijastaa valkokankaalle videoprojektorilla.

Hinta: 54.00 € | Lisää ostoskoriin
Viemäröintitekniikan oppikirja

Jätevesi ja sen puhdistus, viemäröintijärjestelmät, muhvilliset muoviviemärit, muhviton valurautaviemäri, PEH-muoviviemärit, ääni- ja palotekniset vaatimukset, viemärin suojaus, tontti, kosteus ja viemärit, kunnallistekniset viemärit, haja-asutusalueen jätevesi, viemärikalusteet, viemärivauriot ja saneeraus, viemärimitoitus.

Hinta: 43.00 € | Lisää ostoskoriin
Viemäröintitekniikan oppikirja Opettajan CD

Kirjaan liittyy myös CD-levy. Siinä on suurten värikuvien avulla havainnollistettu kirjan sanomaa. CD-levyllä on myös paljon kysymyksiä, joita luokkatilanteessa voidaan pohtia. Näin asioiden pääkohdat voidaan selvittä luokassa ja opiskelija saa kirjaa itsenäisesti lukiessaan opiskelusta suurimman mahdollisen hyödyn.

Hinta: 56.00 € | Lisää ostoskoriin
Vesi ja veden käyttö kiinteistössä

Oppikirjan käyttäjiä ovat ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut, aikuisopiskelu, jotkut suunnittelutoimistot sekä yksityiset opiskelijat. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä soveltuu kaikille veden hankinnan ja käytön kanssa tekemisiin joutuville henkilöille. Kirjan runsas ja selkeä kuvitus tekee siitä helposti ymmärrettävän, jolloin se soveltuu hyvin myös itseopiskeluun.

Hinta: 45.00 € | Lisää ostoskoriin
Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Opettajan CD

Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä -kirjan opettajan CD joka sisältää yli 500 pdf-sivua. Sivuilla ovat kirjan suurennetut värikuvat, tehtävät ja vastaukset sekä kokeet. Sivut voidaan tulostaa paperille tai heijastaa valkokankaalle.

Hinta: 54.00 € | Lisää ostoskoriin
Lämmitystekniikan oppikirja

Lämmitystekniikan oppikirja soveltuu kaikille lämmityksen kanssa tekemisiin joutuville henkilöille. Kirjan runsas kuvitus tekee siitä helposti ymmärrettävän. Kirja voidaan ottaa käyttöön missä opiskelun vaiheessa tahansa, kuitenkin Talotekniikan perusteet 1 ja 2 -kirjojen tietomäärän tai vastaavan tiedon omaaminen auttaisi saamaan tästä oppikirjasta enemmän irti.

Hinta: 48.00 € | Lisää ostoskoriin
Lämmitystekniikan oppikirja Opettajan CD

Opettajan CD pitää sisällään n. 700 sivua pdf -muotoista materiaalia. Oppaassa on kuvallisia kysymyksiä kirjan sivuilta sekä tehtäviä ja niiden ratkaisut. Tehtävistä voidaan ottaa kopioita tai opettaja voi muokata niistä kokeita. Opas voidaan heijastaa dataprojektorilla valkokankaalle.

Hinta: 54.00 € | Lisää ostoskoriin
Talotekniikan automaatio

Talotekniikan automaatio, oppikirja soveltuu kaikille niin lämmityksen- kuin ilmastoinnin säädön kanssa tekemisiin joutuville henkilöille. Kirjan runsas ja selkeä kuvitus tekee siitä helposti ymmärrettävän. Kirja voidaan ottaa käyttöön missä opiskelun vaiheessa tahansa, kuitenkin Talotekniikan perusteet 1 ja 2 -kirjojen tietomäärän sekä Lämmitystekniikan oppikirjan tai vastaavan tiedon omaaminen auttaisi saamaan tästä oppikirjasta enemmän irti.

Hinta: 47.00 € | Lisää ostoskoriin
Talotekniikan automaatio, mittaus ja sääto Opettajan CD

CD-levy,sivumäärä: 224 sivua (pdf), julkaisuvuosi: 2002
Opettajan CD pitää sisällään 224 sivua pdf -muotoista materiaalia. Oppaassa on tehtäviä ja niiden ratkaisut. Oppaasta voidaan ottaa kopioita, kalvoja tai heijastaa se dataprojektorilla valkokankaalle

Hinta: 44.00 € | Lisää ostoskoriin
Kylmätekniikan perusteet

Kylmätekniikan perusteet on tehty käytettäväksi talotekniikan perustutkinnon kylmäasennus suuntautumisvaihtoehdon koulutuksessa. Teoksessa lähdetään liikkeelle perusteista, joten se soveltuu hyvin kylmätekniikan ensimmäiseksi oppikirjaksi. Lisäksi sitä voidaan käyttää kylmäasentajan ammattitutkinnon opetuksessa sekä kylmäasentajien ja muiden kylmätekniikasta kiinnostuneiden itseopiskelussa. Alussa käsitellään termodynamiikkaa, kylmäteknistä kiertoprosessia sekä kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen ominaisuuksia. Kirjan keskeinen sisältö kuvaa kylmäteknisten komponenttien ja putkiston asennusta, toimintaa ja säätöä erilaisissa kylmälaitoksissa. Lisäksi teoksessa käsitellään kylmälaitoksen huoltoa ja vianetsintää sekä kylmäalan lainsäädäntöä.

Hinta: 29.00 € | Lisää ostoskoriin
Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus

Ensimmäinen suomalainen alan oppikirja. Kirjan sisältö on jaettu kolmeen erilliseen osaan: puhdistajan perustiedot ja taidot, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja ilmavirtojen mittaus ja tasapainotus. Oppikirja on ensisijaisesti kirjoitettu ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkintoa silmällä pitäen. Oppikirja on kirjoitettu käytännön näkökulmasta ja siksi se sopii hyvin myös itseopiskelumateriaaliksi.

Hinta: 28.00 € | Lisää ostoskoriin
Pientalolämmityksen huolto ja kunnossapito

Kirja opastaa lämmityslaiteasentajaksi opiskelevaa ymmärtämään lämmitysjärjestelmiä ja niiden kunnossapitoa, laitteiden toimintaa, huoltoa ja toimintahäiriöitä. Kirjan sisällön omaksuminen vaatii lämmitystekniikan perusasioiden tuntemusta ja ymmärtämistä. Kirja soveltuu ammatilliseen peruskoulutukseen ja aikuiskoulutukseen. Se antaa lämmityslaiteasentajille käytännön ohjeita huoltotoimiin sekä ammattitietoa kiinteistön hoidosta vastaaville.

Hinta: 25.00 € | Lisää ostoskoriin
Teknisen piirtämisen perusteet LVI-piirustus

Kirja soveltuu kaikille LVI-alan piirustusten kanssa tekemisiin joutuville
henkilöille. Kirjan runsas ja selkeä kuvitus tekee siitä helposti ymmärrettävän. LVI-piirustuskirja on oma itsenäinen kokonaisuus, joten se voidaan ottaa käyttöön missä opiskelun vaiheessa tahansa.

Hinta: 48.00 € | Lisää ostoskoriin
Tekninen piirtäminen Opettajan CD

CD,sivumäärä: 560 sivua (pdf) ,julkaisuvuosi: 2007. Kaikki tehtävät ja ratkaisut liittyen piirtämisen perusteisiin, kone-, rakennus-, LV- ja IV-piirustukseen sekä mittaus- ja ohjaustoimintoihin, sekä sähkö-, hydrauliikka- ja pneumatiikkapiirustuksiin.

Hinta: 56.00 € | Lisää ostoskoriin
© Copyright 2008 Rakentajan Tietokustannus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.   Kotisivut: www.NettiKari.fi