www.tietokirjat.com14.12.2018

1 kirja,
yht. 33.00
· Avaa ostoskori
· Tilaa

Kaikki tieto mitä rakentaja tarvitsee...

Neuvonta ja tilaukset
puh. 09-8024541,
0500-447152
fax.09-8011585
Rakentajan Tietokustannus Oy


Lämpö, vesi, ilmastointi, sähkö
Muuratut tulisijat

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Pientalon tulisijat

Opas tulisijan hankkijalle ja käyttäjälle. Kirjassa on tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin perustuvaa tietoa puulämmityksestä ekologisena vaihtoehtona ja siitä, miten tulisija toimii muun lämmitysjärjestelmän osana. Oppaassa esitellään erilaiset tulisijatyypit ja selostetaan niiden käyttöä sekä sydänmuurien ja hormiratkaisujen toimintaa. Tietoa on myös tulisijan ja ilmanvaihdon yhteistoiminnasta ja energiankulutuksesta, tulisijoihin liittyvistä määräyksistä sekä hankintakustannuksista. Runsas nelivärikuvitus. 0906

Hinta: 21.00 € | Lisää ostoskoriin
Tulisijakirja

Tulisijakirja esittelee suurimman osan saatavilla olevista tulisijatyypeistä valurautakaminoista ja vuolukiviuuneista aina pellettitakkoihin. Kirja pyrkii antamaan mahdollisimman perusteelliset tiedot tulisijan hankkijalle laitteiden ominaisuuksista, kustannuksista, käyttökohteista ja rakennusedellytyksistä. Lisäksi on ohjeet puilla lämmiitämisestä ja polttopuiden hankkimisesta ja säilyttämisestä sekä kirvestesti.

Hinta: 25.00 € | Lisää ostoskoriin
Puulämmittäjän käsikirja

Suomessa poltetaan vuosittain miljoonia motteja polttopuuta. Puulämmittäjän käsikirja on tarpeellinen
jokaiselle omakotitaloaan ja kesämökkiään puulla lämmittävälle. Kirja kattaa kaiken puulla lämmittämiseen liittyvän polttopuun saatavuudesta ja hankintatavoista käsittelyyn ja erilaisten tulisijojen käyttämiseen. Kirja tarjoaa runsaasti apua myös polttopuita omatoimisesti hankkiville. Havainnollinen ja monipuolinen valokuva- ja piirroskuvitus. Runsaasti tietoa puulämmittämisestä, puun palamisesta ja tulisijan rakenteen vaikutuksesta palamiseen. Katsaus erilaisiin tulisijoihin sekä muurausohjeita ja rakennuspiirustuksia. Kustannusvertailuja, puulaji- ja lämpöarvotaulukoita, piirustukset esimerkiksi puuliiteriä varten.

Hinta: 28.00 € | Lisää ostoskoriin
Täyttä puuta

Täyttä puuta kertoo puulämmityksen perinteestä ja on samalla perusteellinen tietolähde polttopuusta ja puun polttamisesta. Pohjolassa puulämmitys on sekä välttämättömyys että osa kulttuuria. Kulutamme Suomessa noin 5 miljoonaa kuutiometriä polttopuuta vuodessa, ja kulutus lisääntyy samaa tahtia kuin sähkön hinta nousee. Puu on ilmastoneutraalia bioenergiaa, jonka rooli on tulevaisuudessa tärkeämpi. Hakkuu ja lämmitys voidaan tehdä järkevästi tai vähemmän järkevästi. Kirja on täynnä tietoa polttopuun ostosta sekä eri tavoista pinota, kuivata ja lämmittää. Se käsittelee myös metsänhoitoa, ympäristöasioita sekä moottorisahojen ja uunien historiaa. Tärkeä osa kirjaa ovat kohtaamiset puuhun lämpimästi suhtautuvien ihmisten kanssa.

Hinta: 36.00 € | Lisää ostoskoriin
Nuohoojan käsikirja

Oppikirja antaa kattavat perustiedot nuohoojan ammatista, työstä, työvälineistä, työtavoista, työn laadusta ja työsuojelusta. Lisäksi kirjassa kerrotaan nuohouksen historiasta sekä tutkinnon perusteista. Opiskelua tukee runsas ja selkeä kuvitus nuohoojan työvälineistä, esimerkkejä tulisijoista ja hormeista sekä työvaiheista ja -oloista. Oppikirja on tarkoitettu nuohousalaa opiskeleville ja nuohousalasta kiinnostuneille.

Hinta: 31.00 € | Lisää ostoskoriin
Rakennusten lämmitysjärjestelmät

Hyvän kiinteistönpitotavan mukaisessa lämmittämisessä otetaan huomioon rakennuksen käyttötarkoitus, sen käyttäjien tarpeet ja sen lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien käyttötoimenpiteiden vaikutus sisäilmastoon. Säätö- huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet kirjataan muistiin, energiankulutusta seurataan ja odottamattomiin kulutusmuutoksiin reagoidaan nopeasti Rakennusten lämmitysjärjestelmät antaa perustiedot lämmitystavan valintaan niin, että saavutetaan paitsi vaatimusten mukainen energiatehokkuus myös haluttu asumis- ja käyttömukavuus aiheuttamatta lisäkustannuksia tai ympäristö- tai terveyshaittoja. Energiatehokkaalla lämmittämisellä on myös suuri kansantaloudellinen merkitys, sillä rakennusten lämmittämiseen kuluva energia on noin kolmannes Suomen primäärienergian käytöstä. Kirjan liitteinä ovat Suomen rakentamismääräyskokoelman osat D3 Rakennusten energiatalous, määräykset ja ohjeet, D5 Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet sekä D7 Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset. 0209

Hinta: 30.00 € | Lisää ostoskoriin
Aurinko-opas -aurinkoenergiaa rakennuksiin

Aurinko-oppaassa luodaan katsaus aurinkolämpötekniikkaan ja selvitetään pääpiirteittäin aurinkokerääjien liittäminen muuhun lämmitysjärjestelmään. Opas antaa perustietoa aurinkosähköstä ja siihen liittyvien järjestelmien toimivuudesta sekä esimerkkejä sovelluksista. Se opastaa lukijan yksinkertaisiin ratkaisuihin, mutta tarjoaa myös mahdollisuuden perehtyä asioihin syvällisemmin. Tämä opas on tarkoitettu niin ammattikorkeakoulujen tekniikan koulutusohjelmien oppilaille kuin kaikille aurinkoenergiasta kiinnostuneille. Sopii myös peruskoulujen, lukioiden ja ammattioppilaitosten lähdemateriaaliksi ja käsikirjaksi. 1009

Hinta: 33.00 € | Lisää ostoskoriin
Energiamääräykset 2012 - opas uudisrakennusten energiamääräysten soveltamiseen

Uudet energiamääräykset asettavat vaatimuksen rakennuksen kokonaisenergiankulutukselle. Sitä kuvaa yksi arvo - E-luku. Kirjassa kerrotaan, miten E-luku lasketaan. Uusien määräysten vaatimukset avataan selkokielelle ja havainnollistetaan esimerkein. E-luvun lisäksi vaatimukset koskevat muun muassa kesäajan ylilämpenemisen estämistä, ilmanpitävyyttä ja lämpöhäviötä.
Kirjassa tarkastellaan, mistä kaikesta rakennuksen energiankulutus muodostuu, ja osoitetaan esimerkein eri tekijöiden merkitys. Esitetyt vaihtoehtoiset suunnitteluratkaisut opastavat energiatehokkaiden pientalojen ja kerrostalojen suunnitteluun. Lisäksi käydään läpi koulujen ja toimistorakennusten energiatehokkaita suunnitteluratkaisuja.

Hinta: 54.00 € | Lisää ostoskoriin
Talotekniikka Pientalon LVI-työt Tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 10.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
LVI-Tekniikka korjausrakentaminen

Kirjassa on käsitelty LVI-laitteita ja -järjestelmiä sekä niiden kuntoarviota, vaatimuksia, vaurioita, huoltoa ja korjaamista. Kirjassa käydään läpi lämmityslaitteet, lämmitysjärjestelmät, ilmanvaihtolaitteet, ilmanvaihto, vesijohdot, vesijohtolaitteet, viemärit ja sadevesijärjestelmät sekä niihin liittyvät yksityiskohdat. Teknisten laitteiden kunnossapitäminen edellyttää jatkuvaa huoltoa, tarvittaessa uusimista. Eri aikakausina tehdyt suunnittelu-, rakennus- ja materiaalivirheet ovat yksi vuoto- ja kosteusvaurioita lisäävä tekijä.Kirjaa voidaan käyttää apuna LVI-laitteiden vahinkouhkatarkistuksessa ja kuntoarvioinnissa. Oppilaitoksissa kirjaa voidaan käyttää LVI-tekniikan saneerausoppikirjana sekä LV-laitteiden huollon ja LVI-järjestelmien kunnossapidon opetukseen.

Hinta: 28.00 € | Lisää ostoskoriin
Sisäjohtoasennukset

Ammattioppilaitosten sähkövoimatekniikan opetusta varten kirjoitettu oppikirja, joka sisältää sisäjohtojen asentamiseen liittyvät tärkeimmät tiedot. 1991 ilmestyneessä painoksessa on otettu huomioon asennustarvikkeiden uudistuminen, sähköasennusmääräysten muutokset ja näiden vaikutus asennustapoihin. Kirjassa on runsaasti kuvia ja harjoitustehtäviä.

Hinta: 57.00 € | Lisää ostoskoriin
Pientalon teleasennukset

Pientalojen teleasennukset -julkaisussa annetaan käytännön ohjeita pientalojen yleisimpien tele- ja turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Tarkoitus on, että myös ne sähköurakoitsijat, jotka eivät toistaiseksi ole asentaneet tele- ja turvallisuusjärjestelmiä, saisivat tästä julkaisusta perustiedot näiden järjestelmien toteutuksiin myös vaativille asiakkaille. Järjestelmien tekniset vaatimukset on esitetty tässä julkaisussa selkeästi ja täsmällisesti. Julkaisusta on hyötyä myös pientalon rakentajille tai korjaajille tele- ja turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun. 0110

Hinta: 17.00 € | Lisää ostoskoriin
Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja tasapainotus

Ensimmäinen suomalainen alan oppikirja. Kirjan sisältö on jaettu kolmeen erilliseen osaan: puhdistajan perustiedot ja taidot, ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus ja ilmavirtojen mittaus ja tasapainotus. Oppikirja on ensisijaisesti kirjoitettu ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkintoa silmällä pitäen. Oppikirja on kirjoitettu käytännön näkökulmasta ja siksi se sopii hyvin myös itseopiskelumateriaaliksi.

Hinta: 28.00 € | Lisää ostoskoriin
Ilmastoinnin suunnittelu tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 15.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Vesi ja veden käyttö kiinteistössä

Oppikirjan käyttäjiä ovat ammattioppilaitokset, ammattikorkeakoulut, aikuisopiskelu, jotkut suunnittelutoimistot sekä yksityiset opiskelijat. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä soveltuu kaikille veden hankinnan ja käytön kanssa tekemisiin joutuville henkilöille. Kirjan runsas ja selkeä kuvitus tekee siitä helposti ymmärrettävän, jolloin se soveltuu hyvin myös itseopiskeluun.

Hinta: 45.00 € | Lisää ostoskoriin
Kaivon paikka

Oppaassa kuvataan havainnollisia piirroksia ja valokuvia käyttäen pohjaveden muodostumisen periaatteita erilaisissa maa- ja kallioperäolosuhteissa sekä niiden vaikutusta kaivon sijoittamiseen ja veden laatuun. Oppaassa on lukuisia kuvaesimerkkejä sekä oikein väärin sijoitetuista kaivoista erityisesti likaantumisriskin kannalta. Opas on tarkoitettu kiinteistönomistajille, viranomaisille, konsulteille sekä alan urakoitsijoille. Se täydentää aiempia Suomen ympäristökeskuksen julkaisemia kaivoja koskevia ohjeita ja oppaita. 0209

Hinta: 29.00 € | Lisää ostoskoriin
Teknisen eristäjän käsikirja

Teknisen eristäjän käsikirja on tarkoitettu oppikirjaksi ja hakuteokseksi alaa opiskeleville, alalla työskenteleville ja muille teknisestä eristämisestä kiinnostuneille. Se on tiivis ja käytännönläheinen käsikirja, jossa käydään läpi eristäjän työssä eteen tulevat eristyskohteet ja -materiaalit , päällysteet ja tekniikat. Pääpaino on teollisuuden ja talotekniikan eristyksissä, mutta kirjassa käsitellään myös ääneneristys, melulta suojaaminen sekä laivatekniset eristykset. Kirjaan on koottu eristystyötä ohjaavat standardit ja määräykset.
Kirja on uudistettu painos Simo Mäkelän toimittamasta Tekninen eristäminen -kirjasta, jonka Opetushallitus ja Suomen Eristysyhdistys ry julkaisivat vuonna 1999.

 

Hinta: 36.00 € | Lisää ostoskoriin
© Copyright 2008 Rakentajan Tietokustannus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.   Kotisivut: www.NettiKari.fi