www.tietokirjat.com22.07.2018

1 kirja,
yht. 39.00
· Avaa ostoskori
· Tilaa

Kaikki tieto mitä rakentaja tarvitsee...

Neuvonta ja tilaukset
puh. 09-8024541,
0500-447152
fax.09-8011585
Rakentajan Tietokustannus Oy


Runko ja vesikatto
Puutalon runkotyöt

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Pientalon vesikatto ja ulkoverhoustyöt

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Rakennuksen puutyöt

Rakennuksen puutyöt -kirjassa kuvataan yksityiskohtaisesti keskeisimmät talonrakennuksessa tarvittavat puutyöt. Kirja antaa selkeän kuvan eri rakennusvaiheista ja perehdyttää puun ominaisuuksiin rakennusmateriaalina. Runsaan ja havainnollisen kuvituksen avulla käydään läpi puun ominaisuudet, rakennuspuutavaran vaatimukset, erilaiset puuntyöstötavat ja -välineet sekä kiinnittimet. Puurakenteiden, välipohjien, verhouksien ja kattorakenteiden sekä ovien ja ikkunoiden puutöiden työmenetelmiä selostetaan monipuolisesti. Kirjaan sisältyy myös tarkat ohjeet muottien ja telineiden tekoon sekä mittaustöihin.

Hinta: 34.00 € | Lisää ostoskoriin
Lämmin puutalo

Rakennuksen vaipan hyvä ilmanpitävyys on laaturakentamisen keskeinen osa. Kun ilmansulut on asennettu oikein, vedontunnetta ei synny, lämmitysenergian kulutus pysyy kurissa ja ulospäin suuntautuvista ilmavuodoista johtuvat kosteusvauriot mikrobikasvustoineen vältetään.
Huolimattomasta toteutuksesta johtuva heikko ilmanpitävyys on valitettavan yleinen ongelma suomalaisessa pientalorakentamisessa.Tämä kirja tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet ilmanpitävien rakenteiden toteuttamiseksi. Teoksessa on runsaasti 3D-kuvitettuja ohjeita tuulensuojaukseen, eristämiseen sekä ilmansulkujen asennukseen rankarakenteisiin puutaloihin ja hirsitaloihin. Myös korjausrakentamiseen liittyvään lisälämmöneristämiseen annetaan ohjeita.
Teos soveltuu oppikirjaksi ammattioppilaitoksiin ja -korkeakouluihin. Ohjeita voivat soveltaa pientalojen rakentajat ja ne toimivat myös talotehtaiden sekä vastaavien työnjohtajien työvälineenä työmaalla.

Hinta: 34.00 € | Lisää ostoskoriin
Muuraustyöt

Tässä muurausalan perusteoksessa selostetaan yksityiskohtaisesti ja runsain kuvin kaikki muuraamiseen kuuluvat työt. Siinä käsitellään monipuolisesti seinämuurausta: mitoitusta, limityksiä, tukemista, raudoituksia, lämmöneristystä, saumausta, kuorimuureja, holveja, aukkorakenteita, palkkeja ja muurausta talvella. Kirja opastaa harkkojen muurauksessa, rappaus-, tasoite- ja laatoitustöissä sekä savuhormien ja tulisijojen muuraamisessa. Myös muuraustarvikkeet esitellään, neuvotaan oikeat työtavat ja kerrotaan muurausta koskevista määräyksistä. Muuraustyöt on tarkoitettu ammatillisten oppilaitosten oppikirjaksi. Se on myös helppokäyttöinen käsikirja ja oivallinen apuneuvo pienrakentajalle ja peruskorjaajalle.

Hinta: 39.00 € | Lisää ostoskoriin
Muuraus, rappaus ja laatoitustyöt

Kirjassa on perustietoa muuraus-, laatoitus- ja rappaustöistä. Kirjaan on pyritty saamaan kustakin osa-alueesta ydinkohdat, jotka ovat työn suorituksen kannalta tärkeitä. Työn vaiheet on esitetty havainnollisin kuvin ja tekstein. Kirja on tarkoitettu ammattioppilaitoksen talonrakentajan opintolinjalle, mutta soveltuu myös omatoimirakentajalle Ilkka Knuuttila. 1110

Hinta: 25.00 € | Lisää ostoskoriin
Kivitalo

Kirjassa esitetään paikalla rakennettavan kivitalon rakennustekniikat; paikalla valu ja muuraus.Siinä käydään läpi betonirunko, muotit, raudoitus, muuratut runkorakenteet, julkisivujen rappaus sekä betonin kosteudenhallinta. Lisäksi kirja käsittelee talotekniikkaa, äänitekniikkaa, kustannustietoa ja ympäristövaikutuksia. Kirja rakennuttajille, urakoitsijoille ja suunnittelijoille.

Hinta: 41.00 € | Lisää ostoskoriin
© Copyright 2008 Rakentajan Tietokustannus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.   Kotisivut: www.NettiKari.fi