www.tietokirjat.com22.10.2018

1 kirja,
yht. 42.00
· Avaa ostoskori
· Tilaa

Kaikki tieto mitä rakentaja tarvitsee...

Neuvonta ja tilaukset
puh. 09-8024541,
0500-447152
fax.09-8011585
Rakentajan Tietokustannus Oy


Asunto ja kiinteistökauppa
Omakotitalon kauppa

Omakotitalon hankinta on taloudellisesti hyvin merkittävä tapahtuma. Tässä kirjassa kaupantekoon liittyviä asioita käsitellään helppotajuisesti ja kattavasti niin ostajan, myyjän kuin kiinteistönvälittäjänkin kannalta. Kirjasta käyvät selkeästi ilmi myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Tekstiä havainnollistetaan suurella määrällä esimerkkitapauksia, jotka perustuvat korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja kuluttajavalituslautakunnan ratkaisuihin.Tiedon löytymistä helpottavat laaja asiahakemisto ja havainnollinen otsikointi. Tärkeimmät juridiset ja rakennustekniset käsitteet on selitetty. Kirjan lopussa on malliasiakirjoja, mm. kauppakirjamalli. Kirja on tarkoitettu omakotikiinteistön myyntiä tai ostoa suunnitteleville, kiinteistönvälittäjille ja kuluttajaneuvojille. Kirja soveltuu myös omakotikiinteistöä koskevia riitoja hoitavien juristien ja tuomioistuinjuristien käyttöön. 1009

Hinta: 48.00 € | Lisää ostoskoriin
Asunnonhankintaopas

Oppaassa käsitellään laajasti mm. asunto-osakkeen ja kiinteistön kauppaa, kaupan rahoitusta, vakuuksia ja virheitä sekä kauppaan tarvittavia asiakirjoja. Lisäksi selostetaan asunnon vuokrausta sekä uudempia asumisen omistus- ja rahoitusmuotoja, kuten asumisoikeus- ja osaomistusasuntoja.
Asunnonhankintaopas on tarkoitettu ennen kaikkea asunnon hankkimista suunnitteleville kuluttajille päätöksenteon avuksi tässä tärkeässä ratkaisussa. Teos palvelee myös käsikirjana asuntokaupan ammattilaisia kertaamalla yksissä kansissa kaikki asunnonhankinnassa huomioon otettavat näkökohdat.

Hinta: 42.00 € | Lisää ostoskoriin
Asuinrakennuksen kuntotarkastusopas

Asunto- ja kiinteistökaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tavoite on tuottaa puolueetonta tietoa asunto- ja kiinteistökaupan osapuolille tarkastettavan kohteen rakennusteknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurioriskeistä, käyttöturvallisuusriskeistä ja terveysriskeistä. 
Asuinrakennuksen kuntotarkastusopas on käsikirja kuntotarkastuksia suorittaville tarkastajille. Oppaasta on hyötyä myös asuntoa ostamassa tai myymässä oleville tahoille sekä kiinteistönvälittäjille. Lisäksi talonsa kunnosta tietoa tarvitseva talon omistaja voi hyödyntää opasta omatoimisesti talon kunnon ja korjaustarpeen selvittämisessä. Opas soveltuu myös oppimateriaaliksi AKK-tutkintoa varten sekä yritysten sisäiseen kuntotarkastajakoulutukseen.
Kuhunkin rakenteeseen ja rakennetyyppiin liittyvät riskit esitetään johdonmukaisesti rakennusosittain. Tarkastettavat asiat sekä tyypilliset virheet ja vauriot luetellaan jokaisen rakennusosan yhteydessä. Esimerkkitapauksia esitetään valokuvin. Liitteenä on yksityiskohtainen kuntotarkastuksen muistilista.

Hinta: 47.00 € | Lisää ostoskoriin
© Copyright 2008 Rakentajan Tietokustannus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.   Kotisivut: www.NettiKari.fi