www.tietokirjat.com14.12.2018

Ostoskorisi on tyhjä

Kaikki tieto mitä rakentaja tarvitsee...

Neuvonta ja tilaukset
puh. 09-8024541,
0500-447152
fax.09-8011585
Rakentajan Tietokustannus Oy


Ulko,- ja sisäpintojen pintakäsittely
Puurakennusten ulkomaalaus

Jotkut puurakennusten maalipinnat kestävät vuosikymmeniä ajattoman kauniina, kun taas toiset kuoriutuvat, halkeilevat tai jopa homehtuvat lyhyessä ajassa. Mikä kestävyyteen vaikuttaa puun laatu, säärasitukset vai maalin koostumus, valmistus ja värisävy? Kalevi Järvinen on pitkän maalarimestariuransa aikana joutunut etsimään vastauksia näihin kysymyksiin. Tämä kirja on syntynyt hänen havainnoistaan ja kokemuksistaan. Kirjaan on koottu paljon kokemusperäistä perinnetietoa. Kirjassa annetaan monipuolisten esimerkkien avulla ohjeita muun muassa uusien ja vanhojen pintojen esikäsittelystä, maalauksesta ja työvälineistä. Lisäksi siinä on perinnemaalien sekoitusohjeita sekä monia hyviä vinkkejä hyvään lopputulokseen pääsemiseksi ja virheiden välttämiseksi. Puurakennusten ulkomaalaus kirja on tarkoitettu sekä omatoimimaalareille että ammattilaisille. 0607

Hinta: 24.00 € | Lisää ostoskoriin
Pinnalle - Maalausty�n perustaidot Tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 10.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Pinnalle 1 Nykyaikainen ja perinteinen pintakäsittely

Kirjan tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoja nykyaikaisten ja perinteisten maalien valintaan. Kirja toimii myös itsenäisenä jatko-osana aiemmin ilmestyneelle Pinnalle-kirjalle. Nykyaikaisten ja perinteisten maalien materiaalit ja työtavat poikkeavat toisistaan paljonkin, mutta myös yhtymäkohtia löytyy.  Vastakkaiset ajattelutavat ja ainoat oikeat totuudet usein hämmentävät aloittelevia maalareita.Kirjan toivotaan rohkaisevan heitä omiin kokeiluihin, kokemuksen kartuttamiseen ja ennen kaikkea omien päätelmien tekoon. Kirjassa on käsitelty maaleja ja maalaamiseen liittyviä asioita ensin yleisellä tasolla ja sen jälkeen kohdekohtaisesti jaoteltuna. Säädökset -kappale käsittelee maalausalaa ohjaavia ja rajoittavia säädöksiä. Sisä- ja ulkopintojen maalaaminen ovat omina kappaleinaan, joissa on ensin kerrottu nykyaikaisista käsittelytavoista ja sen jälkeen tuotu esille perinteiset käsittelyvaihtoehdot kyseisiin kohteisiin. Kirja sisältää myös ohjeita erikoismaalaukseen, maalaamisessa tapahtuvia tyypillisimpiä virheitä ja korjausehdotuksia niille sekä lyhyen katsauksen maalausalan urakkalaskentaan. Lopussa on selitetty ammattiin liittyviä käsitteitä ja slangisanoja. Kirja on kirjoitettu oppikirjaksi toisen asteen maalausalan opiskelijoille. Se voi toimia perusteoksena myös valmiille maalareille sekä muille maalauksesta kiinnostuneille perustiedot ja -taidot omaaville sekä lisätietoa tarvitseville.

Hinta: 33.00 € | Lisää ostoskoriin
Rappauskirja

Rapattuja julkisivuja pidetään yleisesti arvokkaina ja kestävinä. Arkkitehtisuunnittelussa tällaisille rakennuksille ja julkisivuille on yleensä asetettu korkeat ulkonäkövaatimukset. Rappauksella on mahdollista antaa julkisivuille erilaisia muotoja ja värejä sekä saada aikaan nykyarkkitehtuurissa suosittuja yhtenäisiä laajoja saumattomia pintoja. Myös rappauspinnan struktuurin valinta vaikuttaa oleellisesti julkisivun ilmeeseen. Arkkitehtonisiin vaatimuksiin pääsemiseksi rakennesuunnittelussa ja rappaustyössä tulee ottaa huomioon lukuisia tekijöitä, jotta lopputulos on kaikkia osapuolia tyydyttävä.  Tiedontarvetta ovat aiheuttaneet mm. rappauslaastien nopea materiaalikehitys sekä rappauskorjausten tarkempien suunnitteluohjeiden puute. Uutena asiana on suunnitteluohjeisiin otettu eristerappaukset, joiden kehitys on ollut nopeaa ja suosio on merkittävästi lisääntynyt viimevuosina. 0210

Hinta: 45.00 € | Lisää ostoskoriin
© Copyright 2008 Rakentajan Tietokustannus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.   Kotisivut: www.NettiKari.fi