www.tietokirjat.com14.12.2018

Ostoskorisi on tyhjä

Kaikki tieto mitä rakentaja tarvitsee...

Neuvonta ja tilaukset
puh. 09-8024541,
0500-447152
fax.09-8011585
Rakentajan Tietokustannus Oy


Ammatilliset oppikirjat/rakennusala
Puutalon runkotyöt

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Sisärakennetyöt

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Hirsitalon rakentaminen Tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 10.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Pientalon vesikatto ja ulkoverhoustyöt

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Muuratut tulisijat

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Pientalon perustusty�t loppu erä

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 5.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Vedeneristys- ja laatoitustyöt Tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 10.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Piirustusmerkinnät rakennuspiirustuksissa Tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 10.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Muuraus, rappaus ja laatoitustyöt

Kirjassa on perustietoa muuraus-, laatoitus- ja rappaustöistä. Kirjaan on pyritty saamaan kustakin osa-alueesta ydinkohdat, jotka ovat työn suorituksen kannalta tärkeitä. Työn vaiheet on esitetty havainnollisin kuvin ja tekstein. Kirja on tarkoitettu ammattioppilaitoksen talonrakentajan opintolinjalle, mutta soveltuu myös omatoimirakentajalle Ilkka Knuuttila. 1110

Hinta: 25.00 € | Lisää ostoskoriin
Talvimökin vesihuolto

Oppaassa esitetään erilaisia suunnittelunäkökohtia rakennusten vesihuollon järjestämiseksi siten, että lämmitysenergian tarve on vähäinen ja pakkasvaurioita ei aiheudu vapaa-ajan asunnoilla käytön väliaikoina. Myös vesihuoltojärjestelmän toimivuuteen talvikäytössä esitetään toimintamalleja. Kaikki ratkaisut perustuvat siihen, että vapaa-ajan asunnon lämmitysenergian tarve ei kasva, vaikka käyttömukavuutta lisätään.
Opas soveltuu kaikentasoisille talvimökeille, yksinkertaisista kesämökeistä runsaasti varusteltuihin vapaa-ajan asuntoihin.

Hinta: 20.00 € | Lisää ostoskoriin
Kaikki kompostoinnista ja maanparannuksesta

Käytännöllinen opas kaikenlaiseen kompostointiin sekä kompostista syntyvän humuksen hyödyntämiseen maanparannusaineena.
Kirjassa on selkeät ohjeet elintarvike-, puutarha- ja käymäläkompostin perustamiseksi sekä niiden hoitamiseksi. Kirjassa esitellään myös muut yleiset kompostointitavat, kuten mato-, kate-, pinta-, syvä- ja lantakomposti.
Kirsi Tuominen vastaa kirjassaan yleisimpiin kompostoinnista esitettyihin kysymyksiin, mm. millaisen kompostin valitsen, miten poistan kompostin hajuhaitat, miten saan kompostin toimimaan tehokkaasti tai miten hoidan kompostia talvella.
Kompostista syntyvä humus on maanparannusaineista tärkein ja sen ansiosta kasvit kasvavat paremmin. Humus parantaa maan rakennettaja ylläpitää kasveille tärkeää maan pieneliötoimintaa. Kirjassa selvitetään humuksen kypsyysasteen merkitys erilaisille kasveille ja sen käyttömäärät puutarhan parhaaksi.

Hinta: 27.90 € | Lisää ostoskoriin
Maalausalan piirustus ja suunnittelu

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee lähinnä teknistä piirtämistä ja toinen osa käsittelee vapaan käsivaraisen eli esitysteknisen piirtämisen peruskäsitteitä. Tämä osa sisältää myös runsaasti erilaisia harjoitustehtäviä, joiden avulla voi itsenäisestikin perehtyä kuvalliseen ilmaisuun. Kirja on tarkoitettu apuvälineeksi niille, jotka haluavat opiskella pintakäsittelyalan ammatteihin joko ammattioppilaitoksissa tai Käsi- ja taideteollisissa oppilaitoksissa.

Hinta: 25.00 € | Lisää ostoskoriin
Kylppärit kuntoon - Käytännön opas taloyhtiölle

Kylppärit kuntoon -kirja kertoo, mitä asioita pitää tietää ja tehdä, kun kylpyhuonetta remontoidaan.

Kirja esittelee taloyhtiön kolme tavallisinta kylpyhuoneremonttityyppiä (osakkaan oma-aloitteinen remontti, kosteusvaurion tai muun vian takia tehtävä remontti ja kaikkien kylpyhuoneiden yhtäaikainen saneeraus).

Jokaisesta remonttityypistä kerrotaan, mitä selvitystöitä ja päätöksiä taloyhtiössä on tehtävä ennen remonttia, mitä teknisiä vaatimuksia nykypäivän määräykset remontille asettavat ja miten remontin kustannukset jaetaan.

Lisäksi kirjassa käsitellään kylpyhuoneen kunnossapito- ja korjausvastuuta ja sitä, kenen vastuulla on pieleen menneen remontin vahingonkorvaus. Kirjassa on myös selkeät ohjeet osakkaan hyvityksen laskemiseen.

Kirjan ovat kirjoittaneet lakimies, VT Kirsi Ruutu ja neuvontainsinööri Jari Hännikäinen Kiinteistöliitto Uusimaasta.

Hinta: 25.00 € | Lisää ostoskoriin
Betonityöt - BY 205

Kirjassa selostetaan, raaka-aineista lähtien, mitä betoni on ja sen valmistaminen tehtaalla ja työmaalla. Rakenteiden betonointi normaali- ja poikkeusolosuhteissa, erikoisbetonointimenetelmät ja -betonilajit, viimeistelytyöt, erilaiset työmenetelmät sekä työturvallisuus on otettu myös tarkastelun kohteeksi. Kirjassa on runsas, havainnollinen kuvitus.

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin
Geotekniikan perusteet

Geotekniikan perusteet on tarkoitettu ensimmäiseksi maaperäasioiden oppikirjaksi rakennusalan opintoja suorittaville. Toisaalta kirja tarjoaa selkeän perustan myös jatko-opintoja suorittaville. Kirja sopii monelta osin myös itseopiskeluun. Tietotekstin lisäksi se sisältää runsaasti esimerkkilaskuja ja harjoitustehtäviä.

Kirjan ensimmäinen osa käsittelee maalajien nimeämistä, maalajien eri ominaisuuksia ja maa- ja pohjarakennuksessa tarvittavia laskelmia. Toinen osa esittelee yleisimpiä pohjatutkimusmenetelmiä. Kolmannessa osassa keskitytään geoteknillisten suunnittelijoiden ja pohjarakentajien tarvitsemien geologisten perustietojen esittelyyn. Tämän kirjan sisällön monipuolisuus kattaa ammattikorkeakoulujen laajimmatkin peruskurssit ja myös monet jatkokurssit.

Hinta: 38.00 € | Lisää ostoskoriin
Kivitekniikka 1

Kirja on tarkoitettu kivialaa aloittaville opiskelijoille. Kirja sisältää perustiedot kivituotteiden teollisesta työstämisestä, käsityötekniikoista, hautamuistomerkkien valmistuksesta, kiven vesileikkauksesta ja vuolukiven työstämisen prosesseista. Kirja on suunniteltu ensisijaisesti oppilaitosten opiskelijoiden käyttöön, mutta sitä voidaan soveltaen käyttää myös uusien työntekijöiden koulutukseen alan yrityksissä.

Hinta: 29.50 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Kivitekniikka 2 - Ympäristö- ja rakennuskivien asentaminen

Kirja on tarkoitettu kivialan perustutkintokoulutuksen ja ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen oppikirjaksi kiviasennuksen osalta. Se soveltuu myös omatoimiseen opiskeluun. Oppikirjassa on sanoin ja kuvin selvitetty ympäristö- ja rakennuskivien asennustekniikkaa sekä työssä yleisemmin käytettyjen käsityövälineiden käyttö.

Hinta: 20.00 € | Lisää ostoskoriin
Pinnalle 1 Nykyaikainen ja perinteinen pintakäsittely

Kirjan tarkoituksena on tarjota vaihtoehtoja nykyaikaisten ja perinteisten maalien valintaan. Kirja toimii myös itsenäisenä jatko-osana aiemmin ilmestyneelle Pinnalle-kirjalle. Nykyaikaisten ja perinteisten maalien materiaalit ja työtavat poikkeavat toisistaan paljonkin, mutta myös yhtymäkohtia löytyy.  Vastakkaiset ajattelutavat ja ainoat oikeat totuudet usein hämmentävät aloittelevia maalareita.Kirjan toivotaan rohkaisevan heitä omiin kokeiluihin, kokemuksen kartuttamiseen ja ennen kaikkea omien päätelmien tekoon. Kirjassa on käsitelty maaleja ja maalaamiseen liittyviä asioita ensin yleisellä tasolla ja sen jälkeen kohdekohtaisesti jaoteltuna. Säädökset -kappale käsittelee maalausalaa ohjaavia ja rajoittavia säädöksiä. Sisä- ja ulkopintojen maalaaminen ovat omina kappaleinaan, joissa on ensin kerrottu nykyaikaisista käsittelytavoista ja sen jälkeen tuotu esille perinteiset käsittelyvaihtoehdot kyseisiin kohteisiin. Kirja sisältää myös ohjeita erikoismaalaukseen, maalaamisessa tapahtuvia tyypillisimpiä virheitä ja korjausehdotuksia niille sekä lyhyen katsauksen maalausalan urakkalaskentaan. Lopussa on selitetty ammattiin liittyviä käsitteitä ja slangisanoja. Kirja on kirjoitettu oppikirjaksi toisen asteen maalausalan opiskelijoille. Se voi toimia perusteoksena myös valmiille maalareille sekä muille maalauksesta kiinnostuneille perustiedot ja -taidot omaaville sekä lisätietoa tarvitseville.

Hinta: 33.00 € | Lisää ostoskoriin
Pinnalle 2 Metallituotteiden maalaus

Hinta: 32.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Pinnalle - Maalausty�n perustaidot Tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 10.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Nuohoojan käsikirja

Oppikirja antaa kattavat perustiedot nuohoojan ammatista, työstä, työvälineistä, työtavoista, työn laadusta ja työsuojelusta. Lisäksi kirjassa kerrotaan nuohouksen historiasta sekä tutkinnon perusteista. Opiskelua tukee runsas ja selkeä kuvitus nuohoojan työvälineistä, esimerkkejä tulisijoista ja hormeista sekä työvaiheista ja -oloista. Oppikirja on tarkoitettu nuohousalaa opiskeleville ja nuohousalasta kiinnostuneille.

Hinta: 31.00 € | Lisää ostoskoriin
Rakentavaa suomea - Rakennusalan oppikirja maahanmuuttajille

Kirja on tarkoitettu rakennusalan alkeisoppikirjaksi maahanmuuttajille. Sen avulla maahanmuuttaja voi parantaa alan ammattisanaston tuntemustaan ja helpottaa siirtymistään joko työelämään tai ammattiopintoihin. Oppikirja on jaettu osioihin, joissa kussakin käsitellään yhtä rakennusalan keskeistä osa-aluetta (esim. puutyöt, muuraustyöt jne.). Tekstejä ja harjoituksia tukee laaja ja selkeä kuvitus. Kirja soveltuu sekä kielikursseilla käytettäväksi että itseopiskeluun.

Hinta: 15.00 € | Lisää ostoskoriin
Teknisen eristäjän käsikirja

Teknisen eristäjän käsikirja on tarkoitettu oppikirjaksi ja hakuteokseksi alaa opiskeleville, alalla työskenteleville ja muille teknisestä eristämisestä kiinnostuneille. Se on tiivis ja käytännönläheinen käsikirja, jossa käydään läpi eristäjän työssä eteen tulevat eristyskohteet ja -materiaalit , päällysteet ja tekniikat. Pääpaino on teollisuuden ja talotekniikan eristyksissä, mutta kirjassa käsitellään myös ääneneristys, melulta suojaaminen sekä laivatekniset eristykset. Kirjaan on koottu eristystyötä ohjaavat standardit ja määräykset.
Kirja on uudistettu painos Simo Mäkelän toimittamasta Tekninen eristäminen -kirjasta, jonka Opetushallitus ja Suomen Eristysyhdistys ry julkaisivat vuonna 1999.

 

Hinta: 36.00 € | Lisää ostoskoriin
© Copyright 2008 Rakentajan Tietokustannus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.   Kotisivut: www.NettiKari.fi