www.tietokirjat.com14.12.2018

Ostoskorisi on tyhjä

Kaikki tieto mitä rakentaja tarvitsee...

Neuvonta ja tilaukset
puh. 09-8024541,
0500-447152
fax.09-8011585
Rakentajan Tietokustannus Oy


Rakennushanke / suunnittelu / valvonta
Omakotitalo rakennushankkeena Tarjous

Tarjous

Hinta: 5.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Piirustusmerkinnät rakennuspiirustuksissa Tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 10.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Pientalon suunnittelu ja rakentaminen

Mitä omakotitalon teettämistä suunnittelevan on syytä tietää hankkeen eri vaiheissa tontin valinnasta valmistuneen talon huoltoon? Kirjasta saa yksityiskohtaista käytännön tietoa rakennushankkeen suunnitteluun ja toteutukseen. Kirja ohjeistaa pätevien rakennusalan ammattilaisten ja erilaisten rakentamisessa tarvittavien lupien ja asiakirjojen hankinnassa.

Ennen hankkeen aloittamista pientalon tulevan asukkaan eli rakennuttajan kannattaa pohtia tarpeitaan, toiveitaan ja resurssejaan. Rakennuttajan rooli hankkeessa vaihtelee oman osaamisen ja ajankäytön mukaan, mutta viime kädessä hän on vastuussa hankkeen onnistumisesta. Hän tekee valinnat ja päätökset saamansa asiantuntijatiedon perusteella ja vastaa kustannuksista.

Kirja on tarkoitettu ensisijaisesti oman talon rakennuttajalle, joten pääpaino on hankkeen valmistelussa ja suunnittelussa. Rakennuttajan on kuitenkin oltava selvillä myös rakentamisen eri vaiheista, jotta hän osaa hoitaa oman osuutensa aikataulun mukaan ja sopia asioista ammattirakentajien kanssa. Siksi kirjassa käydään pääpiirteittäin läpi rakentamisvaihe aloituskokouksesta LVIS-asennuksiin sekä rakentamiseen olennaisesti liittyvä valvonta ja johtaminen. Kirjan viimeinen luku kertoo talon valmistumisvaiheesta, siihen liittyvistä katselmuksista ja takuista sekä pihatöistä ja valmiin talon huollosta ja kunnossapidosta.

Hinta: 38.00 € | Lisää ostoskoriin
Puurakentaminen

Kirjassa selostetaan puurakentamisen perinteiset ja uusimmat tekniikat sekä niiden soveltaminen suomalaiseen puurakentamiseen.
Aluksi tarkastellaan puuta rakennusmateriaalina, sen teknisiä ja fysikaalisia ominaisuuksia, puutuotteita, puun suojausta sekä puun käyttöä sääteleviä määräyksiä ja ohjeita. Puurakenteiden fysikaalinen toiminta käydään perusteellisesti läpi rakennuksessa esiintyvistä painesuhteista lämmön-, äänen- ja kosteudeneristykseen sekä palonkestävyyteen.
Puutalon rakenteet esitellään yksityiskohtaisesti perustuksista vesikattoon, ulko- ja väliseinistä ulkoverhoukseen ja saunan rakenteisiin. Lisäksi esitellään puuelementtijärjestelmät, perinteinen hirsirunko sekä avoin puurakennusjärjestelmä. Laaja ja yksityiskohtainen kuvitus täydentää havainnollista tekstiä.
Puurakentaminen on monipuolinen käsikirja suunnittelijoille, oppikirja rakennusalan opiskelijoille ja perusteos kaikille puurakentamisen parissa työskenteleville.
Kirjan kirjoittaja, professori ja arkkitehti Unto Siikanen on käytännön suunnittelutyön lisäksi opettanut vuosien ajan puurakentamista korkeakouluissa.

Hinta: 54.00 € | Lisää ostoskoriin
Pientalon hankepäiväkirja

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa, tässä kirjassa on lomakkeiden muodossa työkalut rakentajan uusien velvoitteiden hoitamiseen. Lisäksi kirjassa on rakentamismääräyskokoelman suunnittelijoita, suunnitelmia, rakennustyön valvontaa ja rakennuksen käyttöä ja huoltoa koskevat osat.

Hinta: 5.00 € | Lisää ostoskoriin
Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja

Kirja antaa pientalo- ja rivitalorakentajalle yksityiskohtaisia ohjeita ja neuvoja rakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä auttaa kuntien rakennusvalvontaviranomaisia käytännön neuvonta- ja valvontatyössä. Kirjan ensimmäisessä osassa on opastavaa tietoa rakentamisen työsuorituksista, niihin liittyvistä virheriskeistä ja niiden välttämisestä sekä rakennustyön tarkistuslistan. Kirjan toisessa osassa käydään läpi rakennustyön tarkastusasiakirja vaihe vaiheelta. Runsas, havainnollinen kuvitus.

Hinta: 38.00 € | Lisää ostoskoriin
Mistä talot on tehty tarjous

Lue kirjasta lue lisää linkistä

Hinta: 10.00 € | Lisää ostoskoriin | Lue lisää
Teräs pientalorakentamisessa

Kirja esittelee pientalon rakentamiseen sopivia teräsrakentamisen menetelmiä. Teräksen teknisistä erityispiirteistä käydään läpi perusasiat kuten lämmöneristävyys, palonkestävyys ja ympäristö-vaikutukset. Teknisten tietojen lisäksi kirjassa on monipuolinen katsaus pientaloarkkitehtuurin ja teräsrakentamisen historiaan. Laaja projektiesittely - yhteensä 19 koti- ja ulkomaista kohdetta - ainutlaatuinen kooste parasta modernia pientaloarkkitehtuuria ympäri maailmaa. Kirja on tarkoitettu rakennuttajille, suunnittelijoille ja terästuotteiden valmistajille sekä sopii myös oppikirjaksi. Kirja saatavana myös englanninkielisenä " Use of Steel in House Building".

Hinta: 37.00 € | Lisää ostoskoriin
© Copyright 2008 Rakentajan Tietokustannus Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.   Kotisivut: www.NettiKari.fi